SISTEM PENGURUSAN UNTUK PENGURUS

“Pengurusan yang terbaik adalah dengan membuatkan sesuatu masalah itu kelihatan menarik dan penyelesaiannya sangat membina penyelesaian mereka sangat membina, serta semua orang dapat bekerja dan menangani mereka” – Paul Hawken

Platform Anak2U: adalah aplikasi web menyediakan alat untuk anda sebagai pengetua pusat penjagaan kanak-kanak untuk mengurus:

  • Papan Pemuka Institut
  • Pengurusan Pengumuman Utama
  • Pengurusan kelas
  • Uruskan Pelajar
  • Menguruskan Guru
  • Pengurusan Guru
  • Pengurusan Pelajar
  • Pengurusan Ibu Bapa
  • Pengurusan Institut
Β 

Mengurus Papan Pemuka Institut: Bertindak sebagai Admin di Platform Anak2U, pantau pusat anda dan berikan akses kepada pendidik. Hanya Pengetua sahaja yang boleh mengurus semua data yang dipaparkan dalam aplikasi. Pengetua juga boleh melihat dan menguruskan jumlah penjaga, guru dan pelajar dalam aplikasi melalui portal.

Pengurusan Pengumuman Utama: Pengetua hanya boleh membuat pengumuman yang boleh memudahkan pendidik untuk mengumumkan kepada anak anda jika ada. Ia juga memudahkan para pendidik untuk mengetahui dan memperingati apa-apa peristiwa atau perbincangan yang akan diadakan. Semua maklumat sentiasa terkini dan data sensitif mengenai anak-anak dikendalikan dan dikongsi dalam sistem yang selamat.

Pengurusan Bilik Darjah: Pengurusan bilik darjah menunjukkan senarai bilik darjah yang terdapat di dalam sistem. Hanya prinsipal boleh melihat, menambah, mengedit atau memadam apa-apa mengenai kelas. Pengetua juga boleh memasuki papan pemuka kelas untuk melihat semua butiran penting kelas. Pengetua juga boleh membuat apa-apa pengumuman atau apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah.

Uruskan Pelajar: Prinsipal dibentangkan dengan pilihan untuk memadamkan pelajar di kelas dari senarai pelajar. Pengetua juga boleh melihat untuk melihat semua maklumat mengenai pelajar dan juga boleh menambah pelajar untuk setiap kelas.

Β 

Tugaskan Guru: Hanya pengetua yang boleh menugaskan guru ke mana-mana pelajar. Pengetua juga boleh melihat senarai guru dengan nama dan ID dan semua maklumat mengenai guru.

Pengurusan Guru: Pengetua boleh menambah dan mengedit guru di Laman Pengurusan Guru. Halaman ini akan menyenaraikan guru yang bertugas dengan beberapa butiran penting untuk semakan yang lebih mudah. Jika Pengetua menambah guru, beliau mesti mengisi butir-butir di atas mengenai guru untuk mengesahkannya.

Pengurusan Pelajar: Dalam halaman pengurusan pelajar menunjukkan semua senarai semua pelajar yang didaftarkan dalam sistem. Pengetua boleh melihat, menambah, mengedit dan memadam maklumat pelajar di halaman ini jika ada. Pengetua juga boleh melihat semua maklumat mengenai pelajar yang merupakan aktiviti pelajar, maklumat ibu bapa dan pengumpulan imej dari aktiviti pelajar.

Pengurusan Ibu Bapa: Halaman pengurusan ibu bapa menunjukkan senarai semua ibu bapa yang telah didaftarkan dalam sistem dengan beberapa maklumat tentang mereka. Pengetua boleh menambah ibu bapa yang baru mendaftar, daftar pelajar kepada ibu bapa masing-masing dan juga boleh mengedit butiran orang tua

Pengurusan Institut: Pengetua boleh mengedit semua butiran institut yang boleh memuat naik logo institut, imej dan nama dan apa-apa maklumat mengenai institut ini.